Regulamin

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu KreatywnaKuchnia.pl".

Serwis - KreatywnaKuchnia.pl, serwis internetowy służący prezentowaniu blogów kulinarnych i publikowanych w nich treści, znajdujący się pod adresem http://kreatywnakuchnia.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.

Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez Akceptację Regulaminu uzyskała dosep do usługi określonej w § 2 Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, małoletnia lub nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem zgody opiekuna prawnego

Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§ 2

Regulamin określa zasady realizacji na rzecz Użytkownikó Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy. Usługa polega na uzyskaniu dostępu z indeksem stron www z przepisami, wyszukiwania przepisów, dodawania do indeksu nowych stron www oraz uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Serwis

§ 3

Wszystkie treści publikowane na stronach poszczególnych stronn www zamieszczane są na wyłączona odpowiedzialność ich autorów i autorów komentarzy do stron www. Wyłączną odpowiedzialność za treści posiadają użytkownicy

§ 4

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach Serwisu działań niezgodnych z prawem i uznanych za powszechnie niemoralne.

§ 5

Warunkiem dodania przepisu czy indeksacji całego strony www jest umieszczenie na nim oznaczenia w postaci logo Serwisu oraz linku do strony głónej Serwisu.

§ 6

Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy dodania przepisu lub strony www do indeksu przepisów. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia strony www lub przepisu z indeksu przepisów bez powiadomienia i wytłumaczenia.

§ 7

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz pod warunkiem nie złożenia przez Użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi wskazanej w §2 niniejszego Regulaminu.

W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu usługa w stosunku do danego Użytkownika przestanie być świadczona w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika oświadczenia.

§ 8

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu świadczenia usługi, o której mowa w §2 Regulaminu. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników jest dla nas najwyższym priorytetem. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieautoryzowanym ujawnieniem osobom trzecim, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

§ 9

Strona korzysta z ciasteczek ("cookies")

Polityka cookies

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Szczegółowe informacje odnośnie ciasteczek znajdziesz w stronie Polityka plików cookies.

§ 10

Na stronach Serwisu możesz znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

§ 11

W razie zgłoszeń naruszenia regulaminu, pytań odnośnie ochrony prywatności lub działania serwisu prosimy kierować je na adres e-mail kontakt [małpa] kreatywnakuchnia.pl